slajd2
slajd 1
slajd3

Ponad­cza­sowa czer­wień.

Czer­wień ni­gdy nie wyj­dzie z mody i to nie tylko na sukien­kach. Kilka lat temu Haidi Klum wystą­piła w czer­wo­nym gar­ni­tu­rze, czer­wo­nej koszuli, czer­wo­nych butach i wyglą­dała genial­nie. Ja w dzi­siej­szej sty­li­za­cji rów­nież bawię się czer­wie­nią, ale tym razem chcia­ła­bym się skupić na czer­wo­nych spodniach.

Zabawa modą.

Więk­szość kobiet, które zostały mamami przy­znają, że macie­rzyń­stwo to naj­wspa­nial­sze co je w życiu spo­tkało, a dziecko oprócz tego, że prze­wró­ciło świat rodzi­ców do góry nogami, uczyniło go zde­cy­do­wa­nie lep­szym. Mój świat wywra­cał się w ten spo­sób trzy razy i wie­cie co… to oczy­wi­ście naj­wspa­nial­sze co mnie w życiu spo­tkało ☺.

Weekend, pan Pogodynek i luz.

Przed nami sło­neczny week­end. Pomy­śla­łam o sty­li­za­cji ide­al­nej na spa­cer z dziećmi po parku, ZOO lub innym atrak­cyj­nym miej­scu. Dziś rano pan Pogo­dy­nek zmy­sło­wym gło­sem pora­dził, aby wyko­rzy­stać ten ostatni cie­pły week­end, bo potem już tylko jesień i sza­rość.

 

 

Kopciuszek jest dowodem na to, że nowa para butów może odmienić życie.

 

NN

Mark i ja w wannie.

Lato nie­ubła­ga­nie dobiega końca, nie­stety. Przy­cho­dzi pora na stop­niową rege­ne­ra­cję naszej skóry. Od czego powin­ny­śmy zacząć?

Backstage…

Co ja mam na siebie włożyć?

W naszym zabieganym życiu, często brakuje nam czasu. Wiele rzeczy robimy w biegu: praca, dzieci, obowiązki domowe, kto tu ma jeszcze czas by zastanawiać się nad modnym ubraniem. A jednak…

Jesienny look według Iwony Kossmann

Czwar­tek wie­czór, ulica Solec i wzmo­żony ruch jak na tę godzinę i to miej­sce. Czer­wony dywan przed Muzeum Azji i Pacy­fiku, a wszystko z powodu pokazu naj­now­szej kolek­cji jesienno-zimo­wej Iwony Kos­smann.

Pokaz jesiennej kolekcji Natalii Jaroszewskiej.

31.08.2016 w Wine­Ba­rze Dekant odbył się pokaz jesien­nej kolek­cji pro­jek­tantki Nata­lii Jaro­szew­skiej.

Lady in red.

Czerwony kolor od zawsze wzbudza emocje. Pobudza wyobraźnię i rozgrzewa męskie serca w filmach i muzyce od dekad, choćby czerwona sukienka Marilyn Monroe  w „Mężczyźni wolą blondynki”, czy Julii Roberts w ” Pretty Woman”.  Nam kobietom dodaje pewności siebie i seksapilu. Uwielbiamy czerwone usta, paznokcie, bieliznę i marzymy o szpilkach z czerwoną podeszwą od Christiana Louboutina 😉

"Moda, w której nie można wyjść na ulicę, nie jest modą"
Coco Chanel
Instagram