Kolejna nowość w sieci Sephora, od któ­rej trudno ode­rwać wzrok. Maseczki Shake & Shot, kore­ań­skiej firmy Dr Jart. Zwróć­cie uwagę na krzy­kliwe i przy­ku­wa­jące uwagę opa­ko­wa­nie, „troszku” straszne, ale mocno intry­gu­jące. Jego zawar­tość sta­no­wią dwie sub­stan­cje, które należy ze sobą połą­czyć, by w efek­cie koń­co­wym otrzy­mać kau­czu­kową maskę do gruntowania facjaty 😉

Opis pro­duktu: Kau­czu­kowa maseczka mode­lu­jąca i ujędr­nia­jąca, typu peel off, która nadaje skó­rze ela­stycz­ność przy jed­no­cze­snym wygła­dze­niu drob­nych zmarsz­czek. Bez wąt­pie­nia popra­wia nawilżenie i jędr­ność skóry. 

Rodzaje mase­czek: ujędr­nia­jąca, nawad­nia­jąca i kojąca. 

Dla kogo: dla ludzi z poczu­ciem humoru, bo mając na sobie kawa­łek kauczku na twa­rzy, trzeba go mieć 😉

Cena: 39 zł za maseczkę jednorazowego użytku