Oliwka w natarciu

Dziś tro­chę w bojo­wym nastroju, bo oliwka to kolor koja­rzący się z woj­skiem. Mnie przy­po­mina namioty w jakich spa­łam na obo­zach har­cer­skich dawno temu. Ale by­naj­mniej sty­li­za­cja nie przy­po­mina namiotu, wręcz prze­ciw­nie, odsła­nia naszą talię, jaką??? ….A no taką, na jaką sobie zapra­co­wa­ły­śmy lub nie ?

PINKO – wiosna/lato 2018

Nie ukry­wam, że mam sła­bość do tej marki. Co sezon z cie­ka­wo­ścią dziecka cze­kam na nowe pro­jekty. Jaka będzie wio­sna i lato 2018 według Pinko? Zobacz­cie ? Moim skrom­nym zda­niem kobieta Pinko nie może być nie­śmiała, bo w takich rze­czach z pew­no­ścią będzie zwra­cać na sie­bie uwagę.

Instagram