Kwintesencja kobiecości od Natalii Jaroszewskiej

Dziś mam dla Was suk­nię od pro­jek­tantki, która ponad wszystko pod­kre­śla kobie­cość i nasz natu­ralny sek­sa­pil. Mowa o Nata­lii Jaro­szew­skiej, która pro­jek­tuje swoje kre­acje już od wielu lat, a jej kolek­cje zawsze prze­peł­nione są kobie­co­ścią i nie zna­jącą wieku nutą boho.

Ponadczasowy jeans

Czy zna­cie kogoś ze zna­jo­mych kto nie lubi lub ni­gdy nie nosił jeansu. Przy­znam się, że ja jedną osobę, moją mamę, ale to praw­dziwy wyją­tek, bo mama ni­gdy nie nosiła spodni. Jeans jest obecny w naszym życiu od dzie­ciń­stwa, przez szkołę, zawody wyma­ga­jące ubrań z mate­riału nie do zdar­cia, czyli nikogo nie obra­ża­jąc tzw. roboli w zde­fa­so­no­wa­nych dawno spodniach, po wysty­li­zo­wa­nych ele­gan­ci­ków w jean­sach z naj­now­szych kolek­cji Dsqu­ared 2, czy Vete­ments.

Instagram