To już kolejna koope­ra­cja zna­nego pro­jek­tanta i domu mody ze skan­dy­naw­ską sie­ciówką. Przed Moschino były takie marki jak Bal­main, Erdem, Isa­bel Marant, czy Kenzo i Alek­san­der Wang, a to tylko część z nich. Zaw­sze te koope­ra­cje zakoń­czone były ogrom­nym suk­ce­sem, a słynne dan­tej­skie sceny przy zaku­pach ogra­ni­czo­nej ilo­ści ubrań prze­szły do histo­rii.

Na szczę­ście to już prze­szłość, ale zakupy przez inter­net wcale nie były łatwiej­sze, bo ser­wery nie wytrzy­my­wały zain­te­re­so­wa­nia i poja­wiała się infor­ma­cja, że jesteś w kolejce do wej­ścia na stronę …… Kolejki w inter­ne­cie??? Czy obecna kolo­rowa i błysz­cząca kolek­cja Moschino dla H&M była takim hitem jak poprzed­nie? Tak, bo w modzie każdy ma swo­ich zwo­len­ni­ków, fanów , a każdy lubi coś innego i to wła­śnie w niej jest naj­pięk­niej­sze. Bądźmy kolo­rowi 😊 Poz­dra­wiam.

fot. Ewa Szalewicz

 

bluza MoschinoXH&M

kurtka Twin Set

buty Zigisoho

okulary H&M