Okres przed­świą­teczny to ogromne wyzwa­nie orga­ni­za­cyjno-logi­styczne dla nas wszyst­kich, a jeste­śmy już na praw­dzi­wym fini­szu. Pre­zenty, zakupy spo­żyw­cze, goto­wa­nie, jasełka w szkole, przed­szkolu, oprócz tego nasze codzienne obo­wiązki to naprawdę dużo jak na nas, przy­zna­cie… Dla­tego dzi­siej­sza sty­li­za­cja nie jest zbyt skom­pli­ko­wana, ale lekka, wygodna i oczy­wi­ście modna.

Poma­rań­czowa kurtka puchowa to hit z zimo­wej kolek­cji Pinko, pan­ter­kowe spodnie nikogo już nie zasko­czą tym, że są modne bo dzi­kie zwie­rzęta ata­kują nas w każ­dym skle­pie w prze­no­śni i dosłow­nie, a moje są od marki Kappahl. Czarne zamszowe kozaki od Hogla, które uwiel­biam za swoją wygodę spraw­dziły się już w wielu sytu­acjach i są naprawdę uni­wer­salne oraz czarny top i sty­li­za­cja gotowa na te wyma­ga­jące chwile. Trzy­mam za Was kciuki w tym sza­leń­stwie, nie pod­da­waj­cie się, będzie pięknie. Buziaki przed­świą­teczne 😊

fot. Ewa Szalewicz

 

kurtka Pinko

spodnie Kappahl

bluza H&M

buty Hogl