Mamy chwi­lowy oddech od upa­łów i tro­chę wil­goci, więc mam dziś dla Was pro­po­zy­cję bar­dzo w tren­dach na to lato, lnianą mary­narkę w pio­nowe pasy od H&M. Oso­bi­ście nie prze­pa­dam za lnem, gdyż łatwo się gnie­cie i wygląda szybko jak psu z gar­dła, dla­tego ze spodniami, czy spód­ni­cami lnia­nymi lepiej uwa­żać, ale mary­narka to tro­chę co innego, gdyż jest na pod­szewce.

Len jest bar­dzo lan­so­wany w tym sezo­nie przez wiele domów mody i pro­jek­tan­tów, ale ja oso­bi­ście pole­cam go na tro­pi­kalne wyjazdy, tam gdzie jest dużo wil­goci, bo dzięki niej nabiera cię­żaru i nie trzeba go co chwilę pra­so­wać. Powiedzmy, że taką wil­gotną i cie­płą aurę mamy teraz u nas ?Pod mary­narkę zało­ży­łam czarny kimo­nowy kom­bi­ne­zon rów­nież od H&M, więc cała sty­li­za­cja wycho­dzi w dość przy­stęp­nej cenie, a wygląda kla­sycz­nie i ele­gancko. Do tego san­dałki na szpilce od Patri­zii Pepe oraz oku­lary avia­tory i całość gotowa. Poz­dra­wiam waka­cyj­nie ?

fot. Ewa Szalewicz

 

marynarka H&M

kombinezon H&M

buty Patrizia Pepe

okulary H&M