Dziś mam dla Was suk­nię od pro­jek­tantki, która ponad wszystko pod­kre­śla kobie­cość i nasz natu­ralny sek­sa­pil. Mowa o Nata­lii Jaro­szew­skiej, która pro­jek­tuje swoje kre­acje już od wielu lat, a jej kolek­cje zawsze prze­peł­nione są kobie­co­ścią i nie zna­jącą wieku nutą boho.

Jej pro­jekty zna­ko­mi­cie spraw­dzają się na mło­dych dziew­czy­nach, ale także na doj­rza­łych kobie­tach. Oczy­wi­ście jakość i dba­łość o detale sku­pia wokół Niej duże grono akto­rek, dzien­ni­ka­rek i wier­nych klien­tek. Moja dzi­siej­sza pro­po­zy­cja to długa sukienka pod­kre­ślająca talię i eks­po­nu­jąca dekolt w cie­ka­wym zesta­wie­niu kolo­ry­stycz­nym i oczy­wi­ście bar­dzo mod­nym wzo­rze kwia­to­wym. Krój zna­ko­mi­cie spraw­dzi się na dziew­czy­nach, które mają więk­szy biust, czy roz­miar, bo na ple­cach wszyta jest guma, która spra­wia, że w sukience po pro­stu jest nam wygod­nie. Czy przy­pad­nie Wam do gustu? Daj­cie znać ? Cału­sy…

fot.Ewa Szalewicz

 

sukienka Natalia Jaroszewska

buty Elisabetta Franchi

torebka YSL

okulary Miu Miu