Kochani mamy pierw­szy nasz jubi­le­usz. Stuknął nam roczek !!! Stosując analogię, jak to w życiu bywa już nie racz­ku­jemy, my powoli odrywamy pupy od podłogi i zaczynamy cho­dzić. Nasze kroki z chwiej­nych i nie­pew­nych w świecie social mediowym stają się śmiel­sze i odważ­niej­sze, chociaż czasem zaliczamy „glebę” 😉 Naj­waż­niej­sze to nie przejmować się porażkami. Idziemy do przodu, cie­szymy się i bawimy tym co robimy. Jedno jest pewne, inspi­rujemy sie­bie, próbujemy zainspirować też Was i jesteśmy dumne z tego co do tej pory zrobiłyśmy, ale z pokorą oraz cie­ka­wo­ścią patrzymy w przy­szłość, na tyle na ile wzrok i astygmatyzm nam pozwala. Przed nami kolejne wyzwa­nia, a dla Was, mamy nadzieję, dawka przy­jem­nych i war­to­ścio­wych wia­do­mo­ści ze świata mody, urody oraz… naszego życia 😉Dzisiaj mała retrospekcja, czyli krótki przegląd sty­li­za­cji z całego roku. Wybrałyśmy te które według  nas są naj­cie­kaw­sze lub te, które były szcze­gól­nym wyzwa­niem jak np. sesja syl­we­strowa na scho­dach w Wila­no­wie. Mróz minus dzie­sięć, a ja w sukni z gołymi ple­cami i zamar­z­nię­tym uśmie­chem na twa­rzy twardo pozuję do zdjęć. Na samą myśl o tym już mnie nera szar­pie, ale poświę­ce­nie  dla efektu musi być!!!

Przy okazji  dzisiejszego posta pragniemy uhonorować drobiazgami te z Was, które najaktywniej spędziły z nami rok oraz podzię­ko­wać wszystkim pozostałym za to że jeste­ście, że poświę­ca­cie nam chwilę Waszego cen­nego czasu. Dziękujemy za każdy komentarz, lajk i  konsytruktywną krytykę. Bądź­cie dalej z nami.

Ewa&Sylwia

fot. Ewa Szalewicz

fot. Expositivo