beauty news #15: Alkemie-energia natury

Od jakie­goś czasu na świe­cie prze­ży­wamy boom na wszystko, co natu­ralne i eko­lo­giczne. Coraz bar­dziej świa­dome wybo­rów poszu­ku­jemy pre­pa­ra­tów do pie­lę­gna­cji, które zadbają o naszą skórę, jed­no­cze­śnie nie szko­dząc naszemu orga­ni­zmowi, bo to, co dostaje się przez nasze pory do krwio­biegu, nie jest przecież dla nas obo­jętne.

beauty news #14: Czary mary Farsali…

Na półki Sephory tra­fiła nowa marka z pro­duk­tami, na któ­rych punkcie osza­lały kobiety na całym świe­cie. To sza­leń­stwo połą­czone z lekką histe­rią, kiedy na chwilę pro­dukt znika z oferty, dość mocno zasta­na­wia. Jak to moż­liwe, że dwie nie­wiel­kie bute­leczki zatrzę­sły świa­tem blo­ge­rów na pra­wie wszyst­kich kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych? Co takiego mają w sobie, że na Ista­gra­mie wręcz roi się od zachwy­co­nych kobiet roz­pra­wia­ją­cych o cudow­nych walo­rach Uni­corn EssenceRose Gold Eli­xir.
Czy­ta­jąc te wszyst­kie entu­zja­styczne opi­nie, nasuwa się jedna myśl…czary-mary Farsali 😉
A tak na serio, sama cie­kawa jestem tych znie­wa­la­ją­cych efek­tów. Może któraś z Was miała możliwość przetestować te produkty…?

Przeciętna kobieta zakochuje się 7 razy w roku – w tym 6 razy w butach.

beauty news #13: poznańskie królestwo marki NeoNail

6 wrze­śnia przy ul. Towa­ro­wej 41/201 w Pozna­niu marka NeoNail, czo­łowy pro­du­cent lakie­rów hybry­do­wych otwo­rzyła swój pierw­szy (ale podobno nie ostatni!) Show­room. To wyjąt­kowe miej­sce z prze­strze­nią han­dlową, strefą testów i szko­leń ma być praw­dzi­wym kró­le­stwem fanek mani­cure hybry­do­wego!

beauty news #12: Metha­mor­pho­sis – przeciwzmarszczkowy krem do zadań specjalnych

Jakiś czas temu krem typu CC (z angiel­skiego color and care, czy też color and cor­rect) z suk­ce­sem posze­rzył port­fo­lio wielu firm kosme­tycz­nych. Jako młod­sza sio­stra kremu typu BB, ma za zada­nie tuszo­wać nie­do­sko­na­ło­ści i popra­wiać kolo­ryt skóry neu­tra­li­zu­jąc zaczer­wie­nie­nia oraz oży­wia­jąc posza­rzałą i zie­mi­stą cerę, która umówmy się, jest świe­tli­sta i pro­mienna tylko do 30 roku życia, potem to pasmo sza­ro­ści, wor­ków pod oczami, zaczer­wie­nień, zmarsz­czek i wykwi­tów hor­mo­nal­nych, wprost proporcjonalne do nieprzespanych nocy i stresów… życie 😉

beauty news #11: nowości od włoskiej marki NOUBA

„…Życie byłoby niczym bez marzeń – moim jest nieustannie wydobywać piękno każdej kobiety.” – Rosi Armanini

Dzisiaj w beauty newsach kilka słów o włoskiej marce Nouba oraz parę zdań o nowościach tej marki, jakie pojawiły się ostatnio na przepastnych półkach kosmetycznych.

beauty news #11: 1…2…3…kroki, czyli domowe SPA według Dermiki

Codzienne obowiązki wypełniają nasz kalendarz po brzegi, czyli od rana do wieczora. Czasu na odpoczynek i relaks jak na lekarstwo, a co dopiero na regularne wizyty u kosmetyczki? Pomijam już finansowy aspekt tego relaksu 😉 Z pomocą przychodzą nam wszelkiej maści maseczki, dzięki którym w zaciszu własnego domu możemy zafundować sobie pielęgnację i relaks niczym w prawdziwym gabinecie kosmetycznym.

Słońcem po etykiecie…

Lato w pełni, więc każdy z nas łapie promienie słoneczne, co w tej szerokości geograficznej staje się formą zabawy w kotka i myszkę. Zakładając jednak, że pogoda jest dla nas łaskawa w weekend lub w trakcie naszego urlopu, a nie jest to wcale takie oczywiste, warto pamiętać o kosmetykach z filtrami zanim obnażymy swoje boskie ciało 😉

beauty news #10: soczyste czerwienie Kat Von D od września już w Polsce

Tydzień temu Sephora zor­ga­ni­zo­wała spo­tka­nie z osobą do tej pory mi obcą. Koja­rzyłam markę Kat Von D Beauty, ale nie per­so­na­li­zo­wa­łam jej nawet przez chwilę. Ku mojejmu zdzi­wie­niu Kat Von D jest kobietą z krwi i kości o dość mrocz­nej naturze, ale impo­nu­ją­cym dorobku jak na 35 latkę. Mogłabym skupić się jedynie na wprowadzanych do sieci kosmetykach, ale postać Kat jest na tyle interesująca, że warto przytoczyć kilka informacji z jej życia, by wiedzieć jaki wpływ na kreowanie rzeczywistości wokół nas może mieć nasza pasja.

beauty news #9: bliżej natury z bareMinerals

Jestem szczęśliwą „posiadaczką” nastolatki, mamą jedynej córki, a w zasadzie małej kobietki i kiedy patrzę na jej precyzyjnie wykonany makijaż, którym więcej chce zakryć niż pokazać, zastanawiam się nad przewrotnością natury. W końcu to ja mam więcej do ukrycia niż ona, bo przecież zmarszczek nie da się zaszpachlować, one po prostu są i żyją własnym życiem, a kiedy źle dobierzemy podkład, to żyją nawet drugim życiem…straszą 😉

beauty news #8: rytuał Sakury, czyli kilka kroków dla siebie

Życie prze­la­tuje nam mię­dzy pal­cami wraz z tyka­ją­cym zega­rem i starzejącym się PESELEM. Plany, które snu­jemy nie zawsze miesz­czą się w naszym gra­fiku dnia codziennego. Balan­su­jemy mię­dzy pracą, domem, rodziną, dziećmi i przy­ja­ciółmi. Przy­tło­czone stre­sem zapo­mi­namy o sobie. Znajome zachowania?

Instagram